Dołącz do nas!

Zachęcamy do zapisania dzieci do naszej drużyny. Klikając w przycisk poniżej możesz pobrać regulamin Akademii Piłkarskiej Victoria Chróścice.

REGULAMIN

Regulamin prosimy przesłać na adres e-mail: kontakt@apvictoria.eu.

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ VICTORIA CHRÓŚCICE

 1. Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Victorii Chróścice zobowiązani są do:
  ⦁ godnego reprezentowania barw klubowych Akademii Piłkarskiej Victorii Chróścice zarówno na obiekcie sportowym jak i w życiu codziennym;
  ⦁ szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad fair play i dobrego wychowania.
  ⦁ szanować i słuchać poleceń trenerów oraz pracowników klubu Akademii Piłkarskiej Victoria Chróścice.
 2.  Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice nie mogą wchodzić na murawę, jeśli chcą oglądać zajęcia powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.
 3. Warunkiem udziału zawodnika w pojedynczych meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
 4. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością klubu i musi być szanowany. Dbałość o powierzony sprzęt spoczywa indywidualnie na zawodniku. Po zakończeniu gry, sprzęt należy zwrócić trenerowi.
 5. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 6. Rodzic zobowiązuje się dostarczyć zawodnika na miejsce treningu (boisko lub hala) i odebrać po zajęciach.
 7. Opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 8. AP Victoria Chróścice zobowiązuje się do opłacenia ubezpieczenia dla dziecka.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich.
 10. Składki członkowskie w wysokości 60 zł, należy wpłacać do końca każdego miesiąca na podany poniżej rachunek bankowy.
  Konto bankowe: 86 8895 0006 2000 0000 1658 0001
 11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, w wyniku choroby lub kontuzji opłata nie ulega zmianie. Jest to składka członkowska wynikająca z przynależności klubowej dziecka.
 12. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.
 13. Podpisanie niniejszego „Regulaminu” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, danych osobowych dziecka przez AP Victoria Chróścice, która jest organizatorem szkółki (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 14. Podpisanie niniejszego „Regulaminu” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie wizerunku (zdjęcia) dziecka oraz podstawowych danych osobowych na potrzeby funkcjonowania oficjalnej strony internetowej klubu AP Victorii Chróścice oraz wszelkiego rodzaju akcji marketingowych.
 15. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej AP Victorii Chróścice.

„Po skończonej walce oddaj pokłon przeciwnikowi z taka pewnością z jaką wychodziłeś na boisko.”

„Jeżeli mamy swój cel i bliskich którzy w nas wierzą to musi sie udać.”

„Pamiętaj,ze bez walki, bólu, cierpienia i łez nie da się wiele osiągnąć, wiec nigdy się nie poddawaj i walcz o spełnienie swoich marzeń.”

„Jeśli jest coś takiego w życiu co uwielbia się robić, o czym się marzy, wtedy możemy powiedzieć ze z tym się urodziliśmy. W naszym przypadku tym czymś jest piłka nożna.”