Akademia

Akademia Piłkarska przy klubie Victoria Chróścice powstała w 2007 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnej grupy młodzieży dzielącej wspólną pasję do gry w piłkę nożną. Zaangażowanie osób tworzących struktury klubu zaowocowało pierwszymi treningami oraz występami w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej. Początkowym celem było zapewnienie chłopcom i dziewczętom możliwości rozwoju swoich zdolności i umiejętności sportowych poprzez zajęcia piłkarskie.

Zaangażowanie, profesjonalizm, zapewnienie możliwie najlepszych środków i warunków treningowych oraz autorski, spójny program treningowy zapewniły młodym zawodnikom bardzo dobre warunki rozwoju, a rodzicom dały poczucie bezpieczeństwa i pewności o prawidłowy rozwój swoich dzieci.

Dynamiczny rozwój Szkółki Piłkarskiej, wierność filozofii oraz misji klubu powoduje, że w chwili obecnej pod herbem Victorii Chróścice trenuje i rozwija się ponad 150 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzi adepci piłki nożnej pielęgnują swoją pasję pod okiem profesjonalnych trenerów. Każdy z nich posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zestaw cech, zdolności i umiejętności do prowadzenia zajęć na poziomie piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej. Praca sztabu szkoleniowego nie opiera się wyłącznie na prowadzeniu zajęć i realizacji celów treningowych, ale także na kształtowaniu prawidłowych postaw zarówno zawodników jak i ich rodziców. Trenerzy dbają również o własny rozwój uczestnicząc w konferencjach poświęconych szkoleniu dzieci i młodzieży wzbogacając swój warsztat co przyczynia się do polepszania jakości ich pracy.

W naszych działaniach staramy się przekazać zawodnikom kompletną wiedzę dotyczącą piłki nożnej, rozwijać ich umiejętności i pasję. Kształtujemy również postawy rodziców i opiekunów, aby poza treningami świadomie pomagali w prawidłowym rozwoju swoich dzieci, umiejętnie ich mobilizowali, a także pozytywnie dopingowali. Jako spójną całość widzimy odpowiednie relacje pomiędzy zawodnikiem, rodzicem oraz trenerem. Te zależności oparte o wspólną filozofię powodują rozwój talentów sportowych, kształtowanie prawidłowych postaw odbiorców widowiska sportowego, oraz w przyszłości znakomitych zawodników podnoszących poziom polskiego footballu.

Dobra zabawa, brak presji na wynik sportowy, realizacja założonych celów oraz kontrola prowadzonych działań połączona z zapewnieniem możliwie najlepszych warunków powoduje prężny rozwój klubu, a najbardziej wymierną oceną są uśmiechy na twarzach dzieci, ciągły przypływ nowych zawodników oraz wzorowa postawa rodziców wspierających rozwój swoich pociech.

„W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.”

„Nigdy się nie zatrzymuj, nigdy nie spoczywaj na laurach, pracuj ciężko i pamiętaj o istocie detali !!!”

„Są drzwi, przez które wchodzi szczęście, ale to WY macie do niech klucz!”